zaterdag 15 maart 2014

Boef gevonden!

Beste lezers,

Het spel heeft vanavond tussen 18:00 uur en 20:00 uur plaatsgevonden. In die tijd heeft de boef zich verplaatst binnen verschillende delen van Drunen. Veel inwoners waren erg alert en zodoende werd de boef al snel gespot. Uiteindelijk is de boef 4x aangesproken door oplettende mensen en werden aan hen vouchers uitgedeeld. Omdat wij deze inwoners graag willen bedanken voor hun inzet en oplettendheid hebben wij hen uitgenodigd aan het politiebureau te Drunen om hun prijs in ontvangst te nemen.

Via deze weg willen wij iedereen vragen ook in de toekomst alert te blijven voor echte inbrekers. Dit zijn enkele tips die je in acht kan nemen om inbrekers bij u thuis tegen te houden.

Tien tips om uw woning te beschermen

De meeste woninginbraken worden gepleegd, omdat de gelegenheid zich voordoet. Daarom enkele
tips waar u mee aan de slag kunt en wat u moet doen of laten om een inbreker zo min mogelijk gelegenheid
te geven:
1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Sluit uw ramen en deuren af, ook als u
maar even weg bent. Denk hierbij ook aan uw garage, kelder en toiletruimte.
2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen
inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken (flipperen). Haal de sleutel altijd uit het slot.
Hiermee voorkomt u dat de inbreker met een handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen
(gaatjes boren en hengelen).
3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats
buitenlampen.
4. Laat geen ‘klimvoorwerpen’, zoals ladders, kliko's en andere grote voorwerpen buiten liggen, waarmee
inbrekers gemakkelijker uw woning binnenkomen.
5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen
uw huis in.
6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis, zoals onder een bloempot. Inbrekers
kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel verstopt. Leg ook uw autosleutels binnen niet op een
voor de hand liggende plek.
7. Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. Leg ze het liefst in een
kluis.
8. Komt u een paar dagen, of langer, niet thuis? Vraag dan uw buren, familie of vrienden om de post
op te ruimen. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, door bijvoorbeeld wat servies of tijdschriften op
tafel te leggen of door de buren gebruik van uw oprit te laten maken.
9. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En laat ook op social media als Facebook, Hyves,
Twitter niet weten dat u met vakantie bent.
10. Pas op voor de zogenoemde 'babbeltruc': mensen, die met een smoesje uw woning binnen willen
komen. Denk aan gevelreinigers, meteropnemers en dergelijke. Vraag hen altijd om hun legitimatie.

Spelregels Boef in de wijk

Wanneer u vandaag besluit mee te doen aan het leuke en interactieve preventiespel 'Boef in de wijk' vragen wij u de volgende spelregels in acht te nemen:

1. Via www.politieheusden.blogspot.com, @DDOdeMeierijHSD, @WijkAg_DrunenN en #BIDW wordt u geïnformeerd over dit spel, de locatie en het aanvangstijdstip.
2. De Twitterende agent die u volgt via de bovenstaande social media is de regisseur in het spel. De regisseur leidt het spel. Deze zal tijdens het spel via deze verschillende accounts informatie plaatsen.
3. De boef in het spel is een politieagent.
4. De boef kan enkel ontmaskerd worden op de openbare weg. Het is dus niet toegestaan te zoeken in tuinen, bedrijfspercelen of brandgangen o.i.d.
5. Er kunnen meerdere prijzen worden uitgekeerd. Prijzen zijn allen van vergelijkbare waarde. Degene die de beste informatie doorgeeft aan de regisseur komt sowieso in aanmerking voor een prijs. Goede informatie kan zijn: Gedetailleerd signalement en precieze locatie.
6. Als u denkt de boef te hebben gevonden spreekt u hem aan met: "Kent u de Boef in de wijk?" U ontvangt van de boef dan een voucher. Met deze voucher kunt u uw prijs in ontvangst nemen bij de regisseur. Dit zal op een centrale plaats gebeuren. Nadat de boef door iemand is ontmaskerd wordt er een nieuwe boef ingebracht of wordt de huidige boef verplaatst. Het is tevens mogelijk dat de het ten einde is gekomen.
7. De boef in het spel zal nimmer ontkennen, vluchten of fysiek naar u worden. Gebeurt dit wel dan heeft u mogelijk te maken met een spelbederver of een echte inbreker. Geef deze informatie dan zo snel mogelijk door aan de regisseur. Bij fysiek geweld bel dan direct met 112.
8. Indien mensen uw vraag: "Kent u de boef in de wijk?" niet begrijpen is het mogelijk dat zij niet van het bestaan van het spel weten. Keg het hen dan vriendelijk uit.
9. De regisseur is leidend in dit spel, zijn aanwijzingen dienen altijd te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de regisseur volgt uitsluiting van deelname.
10. De politie kan op ieder moment besluiten het spel te stoppen.

vrijdag 14 maart 2014

Boef in de wijk Drunen

Op zaterdag 15 maart 2014 zal het innovatieve en interactieve inbraakpreventiespel 'Boef in de wijk' plaatsvinden in Drunen. Dit spel houdt in dat er een politieagent zich zal kleden in burgerkleding en zich zal voordoen als 'boef'. Hij zal zich verdacht ophouden in straten en heeft aandacht voor woningen en auto's. Net zoals echte boeven dit doen.Het doel is dat wanneer inwoners van Drunen deze 'boef' zien hiervan melding maken via de social media. Dit kan via #DDOdemeierijHSD of via het Facebook account van wijkagente Belinda van der Genugten. We hopen hiermee mensen te benadrukken dat zij wel degelijk de politie moeten bellen wanneer zij iemand in hun straat zien die zij niet vertrouwen.

De deelnemers van het spel kunnen zich kenbaar maken via de mogelijkheden van social media. Zij zullen dan tips ontvangen van waar de 'boef'zich ophoudt of hoe deze eruit ziet.

Degene die de beste melding maakt via social media of de 'boef' als eerste aanspreekt met de woorden: "Kent u de boef in de wijk" maakt kans op een kleine attentie. Tevens kan degene, indien deze niet op de hoogte is van het spel, die de meldkamer belt en een nauwkeurig signalement doorgeeft en de boeven eventueel volgt een prijs ontvangen.

Deze worden uitgekeerd aan het einde van het spel op de verzamellocatie van de betrokken partners.

Op 6 maart en 13 maart jongstleden heeft dit spel ook plaatsgevonden in Oudheusden en Vlijmen. Dit waren ontzettende leuke en waardevolle dagen in de wijk. Hierboven zijn daar enige foto's van te zien.